avisering

”Nu klickar jag bara på en knapp så går avierna i väg”

Mikaela Forsell är marknadskoordinator på Brfekonomen, förvaltare åt cirka 60 bostadsrättsföreningar, parkeringsbolag och hyresfastigheter. Tidigare skickade företaget ut alla avier manuellt, men nu har de gått över till tjänsten Printservice från Real fastighetssystem.
– Att skriva ut, kuvertera och frankera avier till över 3 000 medlemmar brukade kräva mer än en dags arbete, säger Mikaela. Nu är det bara att kontrollera att allt stämmer och sedan klicka på en knapp så avierna går i väg. En otroligt skön känsla faktiskt.

Priset fick dem att först avvakta, men efter en enkel räkneövning ändrade man uppfattning.
– Vi aviserar varje kvartal och då blir kostnaden för Printservice 3,17 per avi inklusive porto men exklusive moms. Jämfört med kostnaden för kuvert, papper, toner och inte minst arbetsinsatsen, blir Printservice en bra affär för oss.

Mikaela menar att effektivisering är en nyckel nu och i framtiden.
– Branschen utvecklas och vi kan inte sitta still. Vi jagar ständigt nya sätt att spara tid. Här är Real en lyhörd partner som hjälper oss att jobba smartare. Till sist tjänar våra kunder på det.