Bankintegrationen Real fastighetssystem – Nordea är nu igång

Nu är Real fastighetssystem kopplat till Nordea via en framtidssäkrad bankintegration enligt P27. Varje morgon sker automatiska inläsningar av inbetalningar samt  avprickningar mot utställda avier. Det enda som krävs är ett godkännande från er. Se https://www.real.se/nordea/ för vad som  gäller kring sammankopplingen av Real och Nordea. Lägg in inställningar i Real fastighetssystem och beställ tjänsten hos Nordea.