#16 Rickard Ekman – Hur har pandemin och dess efterverkningar påverkat uthyrning av kommersiella lokaler utifrån hyresgästernas perspektiv?

Välkommen till ett nytt avsnitt av Real Fastighetspodd. De flesta frågor vi ställt och hanterat utgår ifrån fastighetsägaren eller förvaltaren. Inte så ofta från hyresgästen. Det finns dock de som har som uppgift att tillgodose också hyresgästerna, en sådan är Rickard Ekman på konsultföretaget Niras.

När vi diskuterar hur pandemin påverkat uthyrningen och utnyttjande av kommersiella lokaler så riktas fokus oftast till fastighetsägaren. Inte så ofta till hyresgästen. I Rickard Ekmans fall är dock fokus just på de som hyr. Pandemin har gjort att många har jobbat hemifrån under lång tid. Mycket talar för att det kommer fortgå om än i mindre omfattning. Vad betyder det för uthyrningen av kontorslokaler? Hur resonerar hyresgästerna/företagarna? Kan de tänka sig spara på utrymme och pengar och låta personalen jobba hemifrån även efter pandemin? Vad händer på kort och lite längre sikt?

Hur orolig ska man vara som fastighetsägare och uthyrare av kommersiellt? Finns det några fortsatta tendenser till hemarbete och den eventuella omställningen till andra lösningar/mindre lokalytor? Vad vill hyresgästerna?

Pandemin har också påverkat utvecklingen av e-handeln. Det drabbar de fysiska butikerna och dess hyresgäster.

Vi pratar också om nya affärsmöjligheter, coworkingkonceptet, centrumutveckling, hållbarhetsmål  e t c.

Välkommen till ett nytt avsnitt av Real Fastighetspodd.