”Vi gick över till Real för att det var så smidigt”

Tommy Franklin är fastighetsägare i Lycksele – men halva fastighetsbeståndet finns i Umeå och Stockholm. För några månader sedan byte företaget fastighetssystem. Efter att ha samtalat med tre olika leverantörer, föll valet på Real fastighetssystem.
– Det var stor skillnad, både tids- och kostnadsmässigt – ungefär 10 % jämfört med de konkurrerande systemen. Att välja Real var enkelt, menar han.

Även om förutsättningarna är olika i lilla Lycksele, mellanstora Umeå och stora Stockholm, är trenden genomgående, menar Tommy.
– Det är klart att ingen vill betala mer än nödvändigt, men det har blivit större fokus på högre standard, trygghet för hyresgästerna och miljöaspekter. För att lyckas behöver fastighetsägare kunna visa att de driver en hållbar fastighetsförvaltning. Utöver bra bostäder måste man även kunna erbjuda exempelvis trevliga trappuppgångar, fina tvättstugor samt upplysta och trygga parkeringar, säger han.

Franklin fastigheter gick i början av året över till Real fastighetssystem eftersom det fastighetssystem de hade tidigare inte lyckades leva upp till förväntningarna. Tommy hade en dialog med tre olika leverantörer innan valet föll på Real.
– Det allra viktigaste var nog att övergången från vårt gamla system gick snabbare och blev betydligt billigare med Real, säger Tommy. Det var stor skillnad, både tids- och kostnadsmässigt – ungefär 10 % jämfört med de konkurrerande systemen.

Utöver grundfunktionaliteten i Real har Franklin fastigheter valt flera av Reals så kallade plus-tjänster – integration med Fortnox, felanmälningar med mobil koppling till fastighetsskötare, e-fakturering med printtjänst, besiktningar, bostadskö samt Portalen som utgör ett gemensamt gränssnitt mellan dem och hyresgästerna.
– Vi är nöjda med programmet som helhet och med det olika plus-tjänsterna, säger Tommy. Totalt sett spar vi mycket tid på de olika lösningarna.

Förbättringspotential finns också menar Tommy.
– Ibland kan jag märka att Real har byggts ut undan för undan, säger han. Då och då stöter jag på saker i användargränssnittet som han skulle vilja ha på ett annat sätt. Men totalt sett är vi jättenöjda och upptäcker fortfarande ny funktionalitet i programmet. Det allra största vinsten är nog att vi ny slipper hoppa in och ut i olika program. I Real finns allt vi behöver på samma ställe.