1 000 kunder och 30 år med Real

Vi är alla med om olika resor. Jag har en väldigt tajt och speciell sådan tillsammans med Real Fastighetssystem. Ett projekt som skapades mer av en slump och som nu, 30 år senare, engagerar ett tiotal personer (personal och delägare) och nu, i november 2020, också 1 000 aktiva kundföretag. 1 000 kunder är en väldigt viktig milstolpe som också bekräftar att våra kunder är nöjda, det visar inte minst det stora kundinflöde som pågått under de senaste åren samt att så få lämnar oss. Ett stort antal har varit kunder i över tio år, ett flertal över tjugo. Det ger företaget en trygghet att fortsätta utvecklingen mot de utmaningar som ligger i digitalisering och nya kundkrav samt inte minst utökad konkurrens.

Jag tror inte att Lars Törnqvist i sin vildaste fantasi kunde ana att ett litet stickspår i den ordinarie verksamheten för drygt 30 år skulle ge honom ekonomiskt oberoende på lite äldre dagar. För så blev det med Fastighetssystemet Real. En idé och en fråga som till slut blev ett framgångsrikt och lönsamt företag.

Den så viktiga frågan
I mitten av 80-talet slog sig nollåttan Lars Törnqvist med familj, efter lite kringflackande, ner sina bopålar i den lilla bruksorten Degerfors. Ett perfekt läge mitt emellan Göteborg och Stockholm för att starta sitt företag InfoService kring en affärsidé inom sfären företagshälsovård. Något som bland annat blev ett för tiden unikt IT-system kallat MiA (Människan i Arbete). Vid bildandet av företaget fanns en jurist inblandad, en jurist som också ägde fastigheter (nu börjar du förstå vart vi är på väg). Så frågan som ställdes var: Kan inte ni som är så duktiga på programmering skapa någon liten snurra till mig så att jag får lite bättre ordning på mitt fastighetsbestånd? Utmaningen antogs och efter ett tag var embryot till REAL skapat. Att det då skrevs i versaler beror på att det i grunden är en förkortning av Rationell Ekonomisk Administration av Lokaler. Alltså inte någon lånat från engelskans Real Estate som många tror.

LRF-konsult en räddning
Programmet skapades i DOS vilket var vanligt i slutet på 80-talet. Snart så pass utvecklat att man började fundera på att släppa ut det på marknaden. Första kunderna tillkom under 1991 varför detta år har fått bli födelseåret för Real Fastighetssystem.  Bland andra tillkom LRF-konsult (numera Ludvig & Co) vilket var något av en räddning och som gjorde att man vågade satsa vidare. 1994 kom jag till företaget och blev efter en tid tillfrågad om jag trodde systemet var något att satsa vidare på. Vi kom då överens om att en förutsättning var att skriva om systemet till Windows. 1995 anställdes därför Stefan Johansson som antog det uppdraget och resten är egentligen historia. Stefan är idag huvudägare till Real och nytillträdd vd. Han är också den som under alla dessa år varit huvudpersonen bakom systemets utveckling ända fram tills idag.

Milstolpar

  • 1991 – beslut att testa Real på en öppen marknad efter att LRF-konsult blivit kund
  • 1994 – beslut att skriva om systemet till Windows
  • 1995 – Stefan Johansson anställdes för att genomföra programmeringen till Windows
  • 2000 – Real Fastighetssystem blir ett eget bolag
  • 2007 – beslut att skriva om systemet till webbaserat
  • 2008 – webbaserade Real presenterades offentligt. Samarbetet med Fortnox inleddes
  • 2015 – Grundaren Lars Törnqvist säljer Real till personalen
  • 2020 – Real passerar 1 000 aktiva kunder för första gången.

Kunden i centrum
Vad är då hemligheten bakom den utvecklingen? Frågar du våra kunder så kommer man med all säkerhet att svara service och support. Det är en gammal sliten klyscha, men på Real står kunden alltid i centrum. Handhavandefrågor ska besvaras snarast och man ska vara lättillgänglig. Hur bra teknisk plattform du än skapar så spelar det ingen roll om inte kunden får hjälp och stöd.

Systemet har också genom åren utvecklats i samverkan med kunderna. Det har också lett till att ett stort fokus legat på BRF-förvaltning utifrån att många kunder funnits inom ekonomikonsultbranschen. Detta utan att på något sätt göra avkall på andra typer av förvaltning (hyresrätter, lokaler, samfälligheter arrenden eller liknande).

30 år med Real Fastighetssystem
2021 fyller Real 30 år och man står inför nya utmaningar. Både konkurrensen och kraven från kunderna ökar i takt med att också digitaliseringen inom fastighetsbranschen tagit fart. Vart det bär vet vi väl inte idag, men en sak är i alla fall säkert. Vad som än sker så kommer fokus ligga på kundnytta och kundnöjdhet samt att vi ska ha kul på jobbet. Nu satsar vi vidare på 2 000 kunder och att livet snarast återgår till det normala efter ett märkligt år med pandemi och osäkerhet.

 

Björn Reimers
avgående vd och nybliven pensionär