Ägarlägenhet – en uppåtgående bostadsform

Real Fastighetssystem ger en bred service när det gäller olika former av fastighetsförvaltning. Allt från hyresrätter till båtplatser via brf:er, lokaler av diverse slag, samfälligheter och arrenden. En ganska konstant och traditionell marknad att förhålla sig till.

En boendeform som inte riktigt slagit igenom i Sverige är ägarlägenheter. Något som är mycket vanligare i våra nordiska grannländer. Boendeformen infördes 2009 i vårt land med en tanke att bredda utbudet av boenden, men intresset har varit svalt.

Vad är då en ägarlägenhet?
Ja, enklast uttryckt är det att du i ett flerfamiljshus äger din egen lägenhet. Varje ägarlägenhet betraktas som en egen fastighet. Skillnaden mot en bostadsrätt är att du bara köper en rätt att bo i lägenheten som bostadsrättsinnehavare medan du äger ägarlägenheten fullt ut och har lagfart på den. Det blir lite som ett radhus, fast på höjden. Du är inte styrd av varken bostadsrättföreningens stadgar och lagar eller behöver ta någon särskild hänsyn till föreningen om du vill göra om i din lägenhet. En annan skillnad är att ägarlägenheten räknas som fast egendom och därmed regleras av jordabalken medan bostadsrätten styrs av Köplagen och Bostadsrättslagen. Du har bland annat därför full frihet att överlåta eller hyra ut din ägarlägenhet till vem du vill och önskar.

Vad är det då för krav som styr detta med ägarlägenheter? Bland annat så måste det vara minst tre ägarlägenheter i huset. De ska också ligga i en sammanhållen enhet. Lägenheterna får heller inte ha utnyttjats som bostäder under de senaste åtta åren. De ska inte gå att omvandla befintliga hyreslägenheter eller bostadsrätter till ägarlägenheter. Ägarlägenheter kan enbart skapas vid nyproduktion eller vid ombyggnad av exempelvis kontors- eller industrilokaler, lager eller vindsvåningar. Varje lägenhet får enbart innefatta en bostad.

Hur bildas då en ägarlägenhet?
Det sker via att Lantmäteriet gör en förrättning. I de flesta fall bildas här en samfällighetsförening som då kommer att förvalta de gemensamt ägda utrymmen som exempelvis trapphus, hissar, yttertak etcetera.

Vad finns det då för fördelar jämte nackdelar med ägarlägenheter? Svensk Fastighetsförmedling har listat några på sin webbplats.

Fördelar

  • Stor frihet att göra om i lägenheten
  • Du kan sälja till vem du vill
  • Enkelt att hyra ut
  • Ingen hänsyn till brf-regler och stadgar

Nackdelar

  • Lågt intresse för ägarlägenheter
  • Högre kostnader
  • Skötsel via samfällighetsförening

Händer det då något på den här marknaden? Ja säger Boverket. När möjligheten för ägarlägenheter infördes 2009 fanns kalkyler om cirka 5 000 per år. Idag finns ungefär 1 300 ägarlägenheter i landet. Långt ifrån utgångskalkylerna alltså. Idag finns de flesta ägarlägenheter i turistintensiva områden som på västkusten och i fjällområdet, men i Stockholmsområdet händer det nu grejor. Där har skett en tiodubbling sedan mitten på 2019. Från 100 till 1 000. Om det är ett trendbrott återstår att se, men det brukar ju ta ett tag för nya saker att fästa på väl inkörda marknader.

Kommer ägarlägenheter att påverka bostadsmarknaden på något sätt?
Nja, troligen inte då de är så få. Syftet med att ge ytterligare bredd kvarstår väl, men det kommer att ta tid innan någon påverkan kommer att vara synbar.

För branschen i helhet, särskilt då fastighetsförvaltare blir det sannolikt ingen större skillnad. På den tekniska sidan finns ju fortfarande samfälligheten att ta hand om.
Kommer det då att öka med ägarlägenheter? Ja, kanske. Det finns ju de som tror på en viss kontorsdöd efter coronapandemin. Kontoren i citykärnorna flyttar ut till billigare alternativ utanför centrum. Då kanske de finns en marknad för att bygga om till ägarlägenheter. Framtiden får utvisa.

Till sist önskar Real alla kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 2020 går till historien som ett år där vi fått lära oss leva på ett helt annat sätt än de vi brukar kalla normalt. Nu hoppas vi på att 2021 blir året där coronaviruset lämnade oss i fred och vi kan återgå till ”gamla tider”.