Real fastighetssystem

Ett program för enkel hyresavisering

Redan i sitt grundutförande är Real fastighetssystem ett smidigt och komplett program. Inte minst när det kommer till hyresavisering och avisering av BRF-avgifter – det vanligaste användningsområdet – finns det mycket tid att spara. Följande funktioner finns i Real Standard redan från början. Har ni ytterligare önskemål, finns en lång rad plustjänster att koppla på.

Referens Real fastighetssystem Therése Lindroth Wettermark, sälj- och marknadsansvarig på In Frigore.

Valet mellan snigelpost och digital signering är ganska lätt, faktiskt”

Therése Lindroth Wettermark, sälj- och marknadsansvarig på In Frigore.

Automatiska konteringsflöden
Varje gång du aviserar eller när inbetalningar registreras, skapas automatiskt konteringsflöden enligt er uppsatta kontoplan.

Avprickning av betalningar
Betalningar kan läsas av på två sätt i Real fastighetssystem:
– Manuell avprickning
– Manuel eller automatisk inläsning av OCR/Autogirofiler

Beräkningsmodeller för hyra
I Real fastighetssystem finns en rad olika möjligheter att beräkna hyra. Det vanligaste när det gäller hyresrätter är att debitera månadshyra grundad på en årsbashyra. Men i Real finns även andra beräkningsmodeller. Välj den modell som passar er bäst:
– Hyra från kontrakt
– Fast hyra
– Indexbaserad hyra
– Procentuell hyreshöjning

Bevakning av kontrakt
Få en påminnelse på inloggningssidan varje gång ett kontrakt är på väg att löpa ut.

Enkel avisering med e-postutskick
Enkel avisering är hjärtat i systemet. Du gör det med några klick på valfri dator, läsplatta eller mobil. Real skapar alla konteringsflöden automatisk samtidigt som avierna. Givetvis kan du avisera hyresgäster och bostadsrättsinnehavare både via brev och e-post. Du bestämmer själv vilka personer som skall aviseras på vilket sätt.

Enstaka debiteringar
Med enstaka debiteringar menas att du vid enskilt tillfälle vill debitera någonting utanför ordinarie hyresavisering. Du kan då välja att lägga upp en debiteringsrad i systemet och avisera den separat. Eller så kan du välja att lägga den tillsammans med nästa hyresavisering.

Hantering av förskottsmoms
I Real fastighetssystem kan du periodisera ”vilande moms” när du aviserar. Du kan även få hjälp att hantera momsen via ett så kallat korrektivkonto. Det innebär att korrekt moms automatiskt förs in i rätt period i momsrapporten. Du kan även få hjälp att hantera intäkterna styrda till momsen via ett så kallat korrektivkonto.

Kontraktsmallar
I Real kan du skapa kontraktsmallar för till exempel hyreskontrakt. Det är också möjligt att signera dem digitalt.

Lagra och koppla dokument
Skapa ordning genom att lagra och koppla Excelfiler, bilder, PDF:er och ritningar till kontrakt, person, objekt, byggnad eller bolag.

Påminnelse-, ränte- och kravhantering
Självklart kan du skicka påminnelser, och sköta ränte- och kravhantering i Real fastighetssystem.

Register med skräddarsydda rapporter
Alla register du behöver finns redan från början i Real fastighetssystem. Från detta kan du enkelt exportera till Excel samt ta ut skräddarsydda rapporter som hjälper dig och andra att ha kontroll på aktuell status.

Rensning av föråldrade data
Låt Real Fastighetssystem radera data som är föråldrad med hänsyn till bokföringslagen eller lagen om GDPR.

Samavisering
Med samavisering menas att du kan debitera fler objekt på samma faktura utifrån att någon hyresgäst hyr flera än ett objekt i ditt bestånd. Dock bara om objekten finns i samma bolag/förening.

Teknisk beskrivning
Ger dig möjlighet att beskriva ett objekt med rum och rumsdelar. I nästa steg kan du dokumentera renoveringar och andra åtgärder i dessa utrymmen.

Tillägg
Med tillägg menas debiteringar på avi eller faktura som går utanför bashyran. Det kan vara allt från bredband, garageplatser och extra förråd till förbrukning av exempelvis vatten eller el. Du kan lägga till hur många tillägg som helst. Tilläggen kan ligga på hyresobjektet eller vara specifik för det gällande kontraktet.
Här är några exempel:
– Tillägg på objekt
– Tillägg på uthyrning
– Beräknat tillägg
– Indexbaserat tillägg

Undrar du över något?

Hör bara av dig till oss på Real fastighetssystem, så reder vi ut begreppen!