#4 Hur påverkar E-handeln våra stadsmiljöer?

En aktuell fråga är hur e-handeln påverkar våra stadsmiljöer och köpbeteenden. Man pratar kris, butiksdöd, nya konsumentbeteenden med mera. Hur kommer e-handelsboomen att påverka stadsbilden? Kommer vi sitta i soffan och beställa prylar och handla matkassar? Vi är ju dock sociala djur som gillar umgänge och sociala miljöer. Hur ersätts de om näthandeln fortsätter att utvecklas och ta marknadsandelar?
Vi tar upp frågan med Mattias Celinder, Atrium Ljungberg, affärsområdeschef fastighet. Övergripande ansvarig för befintligt bestånd. Mattias har stor erfarenhet av just handelsplatser.