fastighetssystem digitalisering

Den nya förvaltarrollen – hur ser kompetensläget ut?

På ett seminarium för ungefär ett år sedan lyssnade jag på en representant från företaget Fasticon, ett företag som bland annat jobbar med rekrytering och utbildning. Rubriken var samma som den ovan ”Den nya förvaltarrollen – hur ser kompetensläget ut?” Fasticon var lite orolig för att återväxten inom fastighetsförvaltarbranschen var hotad. Mycket rullade på i gamla hjulspår i en bransch som har ansetts trögrörlig. Fasticons föreläsare stack ut hakan rejält och skickade iväg budskapet: ”digitalisera – eller dö”.

Kanske var budskapet lite tillspetsat, men faktum kvarstår – fastighetsbranschen är inne i en snabb utvecklingsfas inom ett flertal olika områden där digitaliseringen tagit rejäl fart. Till detta krävs nu en ny typ av förvaltare där inte bara skiftnyckeln och rörtången räcker som verktyg. En anpassning till digitala verktyg som datorer, mobiltelefoner och läsplattor är vardag inom många fastighetsbolag. Nu kräver den nya tekniken ny kompetens. Både yrkesroller och affärsmodeller, men också organisationer kommer att ändras enligt Fasticons genomgång. Tekniken utvecklas ju hela tiden, vilket vi vill eller inte.

Det finns en ganska omfattande kompetensbrist i branschen enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Cirka 10 000 medarbetare fattas inom de närmaste åren framöver, varav 4 000 med titeln fastighetsförvaltare. En utmaning.

Enligt Jan Gösbeck på Fasticon krävs nu ett större mod att våga ta in nytt blod i organisationerna. Han tror att i valet mellan en ”gammal i gården” och en ”rookie” i branschen, så vinner den förstnämnda i de allra flesta fall. Ett misstag enligt Jan. Det sker en hel del strukturförändringar inom branschen, säger Jan och nämner bland annat ändrade villkor för lokaluthyrning där nu exempelvis hotell börjar hyra ut efter ett Coworking-koncept. Där har efterfrågan förändrats eftersom vi nu tvingats jobba hemifrån.

Ett annat scenario är hur man idag bygger in digitala styr- och bevakningssystem. Det gör att fastighetsskötaren kan sitta hemma och bevaka att inget händer istället för att åka ut och laga på plats. Något som givetvis kräver ny kompetens.

En spännande framtid, helt enkelt. Vill du veta mer så lyssna gärna på podden ”Den nya förvaltarrollen” här, där Jan Gösbeck berättar och funderar kring den nya framtida förvaltarrollen. Något som påverkar både fastighetsbolaget, fastighetsskötaren och hyresgästen.