Qvinnor Botkyrka Real Fastighetssystem Blogg

Bör eller ska fastighetsbolagen ta på sig ett socialt ansvar?

Samhällsdebatten idag handlar mycket om gängkriminalitet, skjutningar, narkotikaförsäljning på öppen plats och skadegörelse. Allt detta i det polis och politiker kallar för utsatta områden. Här ingår ett antal stockholmsförorter. Man ropar på fler poliser, hårdare tag, men också mer långsiktiga lösningar där sociala frågor, skolan och fritidssysselsättning dominerar. Polisen och kommunerna ses som de som måste ta ansvar. Inte så många har pratat om bostadsbolagens eventuella ansvar. Botkyrkabyggen söder om Stockholm har själva tagit saken i egna händer.

Botkyrkabyggen är ett fastighetsbolag inom allmännyttan söder om Stockholm. Verksamheten finns i områdena Fittja, Alby, Norsborg, stockholmsförorter med blandade rykten. Om man har ögonen med sig kan man här se kvinnor i ceriseröd utstyrsel och lika ceriseröda bilar ta sig mellan husen. Kvinnor som ingår i, det numera permanentade projektet, Qvinna i Botkyrka.

Chris Österlund tillträdde som vd 2017, samma år startade projektet Qvinna i Botkyrka av HR-avdelningen på Botkyrkabyggen som ett projekt med målet att få ut kvinnor med utländsk bakgrund i arbetslivet. Qvinna i Botkyrka är numera en integrerad del i bolagets ordinarie verksamhet. Man startade med 10 kvinnor. Idag är man 25 stycken i arbete och målet är att passera 100-strecket 2025.

– Ja, säger Chris. Vår HR-chef insåg att många av våra hyresgäster var arbetslösa. Svårast att komma ut på arbetsmarknaden var kvinnor med utländsk bakgrund. Samtidigt hade vi ett flertal arbetsuppgifter som låg ute på entreprenad, såsom städning, skräpplockning, grönyteskötsel och liknande. På dessa grunder startade det som blev Qvinna i Bortkyrka igång som ett projekt med, till att börja med, 10 kvinnor.

– Vi gjorde sedan en utvärdering efter cirka ett år, fortsätter Chris och kom fram till att det här var ju vinna, vinna, för både de kvinnor som fått jobb, men också för verksamheten. Det här är ett jämställdhetsprojekt, men på intet sätt ett välgörenhetsprojekt utan ett affärsmässigt förhållande där vi ställer vissa krav för att de ska få en fast anställning. De får avtalsmässiga löner, friskvård, och kompetensutveckling, bland annat hjärt- lungräddning. De har också fått SFI och fått lära sig svenska.

– Vi har nu kunnat fasa ut alla tidigare entreprenörer i de områden där Qvinna Botkyrka är aktiva. Vi vet att tryggheten i de områden våra kvinnor verkar har ökat. Övriga hyresgäster är nöjda, försätter Chris Österlund.

Projektet gav en finalplats i Svenska jämställdhetspriset 2019. Räckte dock inte ända fram, men det bevisar att satsningen varit väldigt lyckad.

Kanske kan Qvinna i Botkyrka inspirera andra till att hitta liknande lösningar. Att ett fastighetsbolag kan ta ett socialt ansvar bevisar projektet i Botkyrka. Att det sedan också sker på affärsmässiga grunder gör inte saken sämre. Vill du veta mer, lyssna på podden här intill där Chris Österlund berättar mer om Qvinna i Botkyrka. Det finns också en hel del ytterligare information på Botkyrkabyggens webbplats.

Fakta Botkyrkabyggens jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka

  • Qvinna i Botkyrka startades av Botkyrkabyggen i Fittja i september 2017. Verksamheten finns även i Norsborg.
  • Kvinnorna har kollektivavtalsenliga löner och villkor.
  • De studerar svenska fyra timmar i veckan och har även fått utbildning i jämställdhet, hjärt- och lungräddning, konflikthantering, städteknik och kemikalier, med mera.
  • Kvinnorna jobbar heltid, 38 timmar i veckan och är en del i teamet på Botkyrkabyggens områdeskontor.
  • Botkyrkabyggens vision är att 100 kvinnor ska vara anställda inom ramen för Qvinna i Botkyrka år 2025.