Referens Real fastighetssystem - Maria Winther, vd på Rådstornet

”Reals bankintegration ger oss full kontroll – i realtid”

Rådstornet i Stockholm förvaltar ett 60-tal fastigheter – såväl hyres- som bostadsrätter. För ett år sedan
gick man över till Real fastighetssystem. En smärre revolution menar bolagets vd, Maria Winther.
– Vårt förra system var inte anpassat för vår verksamhet, berättar hon. Real har förenklat vår hantering
rejält, särskilt hyresaviseringen. Om vi inte behöver några justeringar, kan var och en av våra fyra aviseringsansvariga klara arbetet på en dag i stället för en vecka. Sammanlagt blir det enorma tidsvinster.

Övergången till Real tog förstås lite tid. Men tack vare pedagogiska filmer, instruktioner i systemet och
Reals kundguider gick det ändå smidigare än vad Maria förväntat sig.
– Grabbarna och tjejerna i supporten är helt fantastiska, säger Maria. Alltid lyhörda och – måste jag säga –
väldigt lösningsorienterade.

Sedan ett par månader tillbaka använder Rådstornet Reals bankintegration via P27. Ett steg mot ökad
automation och mindre manuell handpåläggning, menar Maria.
– Bankintegrationen ger oss full kontroll på alla ekonomiska flöden i realtid. Det i sin tur skapar större
säkerhet och trygghet för både oss och våra kunder.